top of page

Hvem er vi?

Best Pedagogisk arbeider for å tilby din virksomhet de beste løsningene for ekstra ressurser. Vi vet at det er krevende å få på plass behovet for ekstra bemanningsressurser

i en hektisk hverdag.

Våre administrative ansatte har god erfaring og kompetanse på å rekruttere medarbeidere som skal arbeide med barn og unge.  Vi er opptatt av å gi dere som kunde eller ansatt, den beste kvalitet og oppfølging.

Vi er medlem i NHO Service og handel og revidert arbeidsgiver, våre prosesser er kvalitetssikret og laget slik at dere som kunde skal få kvalitetssikret personell rask og effektiv på plass når dere trenger det, og som ansatt god informasjon og oppfølging om de oppdrag dere

takker ja til.

Våre verdier

LEK er vårt kompass for vår arbeidshverdag i Best Pedagogisk.

LEK står for:

Læring og utvikling

Vi verdsetter læring og utvikling, og legger til rette for at ansatte får best mulig opplæring og utvikling, til beste for barn og unge. 

Engasjement

Vi er lidenskapelig opptatt av å levere best mulige tjenester til barn og unge gjennom å bry oss om våre ansatte og vårt arbeidsmiljø.

Korrekt            

Vi handler i samsvar med det som er etiske og moralsk korrekt gjennom å være ærlig, rettferdig og opprettholde den beste integritet. 

Vårt beste team

bottom of page