top of page

Kvalitetssikring

Alle våre ansatte har vært gjennom grunnleggende kvalitetssjekk og testing som inkluderer intervju, gruppeintervjuer, referansesjekk, signert taushetserklæring, arbeidsinstrukser og tester (hvor dette er påkrevet) og dokumentert politiattest. 

Smilende kvinne som lærer små barn om resirkulering

Alle våre utleide medarbeidere skal ha bestått assistentprøven. Et nettbasert kurs hvor den ansatte får grunnleggende innføring i det å arbeidet i barnehage.

bottom of page